Цаг үеийн мэдээ

Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрыг дэлхийн өвд бүртгүүлсний 20 жилийн ойн хүрээнд номын нээлт, гэрэл зургын үзэсгэлэн

БНХАУ-ын СУЖУО хотноо болсон 2004 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр болсон дэлхийн өвийн 28 дугаар хурлаар Монгол улсаас анх нэр дэвшүүлсэн “Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газар”-ыг ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн өвд “Хүн төрөлхтний тусын тулд хадгалан хамгаалж, өвлөн уламжлах учиртай дэлхий дахины үнэ цэн бүхий хосгүй гайхамшигт соёлын өв мөн” хэмээн зарлаж Дэлхийн соёлын өвийн жагсаалтад бүртгэсэн билээ.

Үндэсний бичиг үсгийн баяр-2024 он

2024 оныг Монгол улсын Засгийн газраас “ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ, СОЁЛЫН ЖИЛ” болгон зарласан билээ. Хамгаалалтын захиргаанаас ДӨ-ОХСДГ-т орших Хужирт сумын ЕБ-ын сургуулийн сурагчдад Монголчуудын хэрэглэж ирсэн

Дэлхийн байгалийн болон соёлын өвийг хамгаалах тухай конвенцийн тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Тэмдэглэлт өдрөөр ОХСДГ дахь соёлын биет бус өвийн уламжлалт гар урлалын төрөл Суран эдлэл урлаач, өвлөн уламжлагч нарыг сурталчлан алдаршууллаа.

Соёлын өвийг түшиглэсэн худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдэд сургалт зохион байгууллаа

ДӨ-ОХСДГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин сумын ЗДТГ-тай хамтран “Эртний нутгийн суварга" хоршооны гишүүдэд “Соёлын өвийг түшиглэсэн худалдаа үйлчилгээ” сургалт зохион байгууллаа.

Хөшөө дурсгал, дурсгалт газрыг хамгаалах олон улсын тэмдэглэлт өдрийн арга хэмжээ.

Хөшөө дурсгал, дурсгалт газрыг хамгаалах тэмдэглэлт өдрөөр ДӨ-ОХСДГ дахь газар дахь түүх, соёлын дурсгалуудын гэрэл зураг, хөшөө дурсгалын хуулбарын үзэсгэлэн зохион байгуулав.

ДӨ-ОХСДГ-ын хамгаалалтын захиргаа менежментийн зөвлөлдөх зөвлөлийн хурал зохион байгууллаа.

ДӨ-ОХСДГ-ын хамгаалалтын захиргаа 2021.11.17-нд Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах тухай конвенц батлагдсан тэмдэглэлт өдрийн хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Бат-Өлзий Архангай аймгийн Хашаат, Хотонт сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга,

Уламжлалт “бажий” тоглоомын шавь сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин сумын соёлын төвтэй хамтран Соёлын биет бус өвийн нэгэн төрөл уламжлалт “Бажий” тоглоомын шавь сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Уг сургалтыг ДӨ-ОХСДГ-ын хамгаалалтын захиргааны Соёлын биет бус өв хариуцсан ажилтан А.Ханджав, өвлөн уламжлагч багш, сургалтын гол агуулга

“Хосгүй гайхамшигт түүх, соёлын өвийн тухай болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” талаар мэдээлэл бэлтгэн хүргэж байна.

Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаа Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын прокурорын газартай хамтын ажиллагааны хүрээнд

“СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР”-ын дарга Ц.Нацагдолгор орхоны хөндийн хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаатай танилцлаа

Тус хамгаалалтын захиргааны дарга Л.Отгонбаяр болон албан хаагчид өөрсдийн үйл ажиллагаагаа танилцуулан, тулгамдаж буй зарим асуудлыг танилцуулан үе шаттайгаар шаийдвэрлэж өгөхийг уламжиллаа.

Соёлын сайд С.Чулуун орхоны хөндийн дурсгалт газрууд болон музейдэд ажиллалаа

Соёлын сайд С.Чулуун Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаа болон тус сав нутгийн түүх, соёлын дурсгалт газрууд мөн музей, соёлын төвүүдэд ажиллаж, тулгамдсан асуудлыг нь сонсож, боломжтой ажлуудыг нь газар дээр нь шийдвэрлэлээ.

Мониторинг тандан судалгааны ажлын товч танилцуулга

ДӨ-ОХСДГ-ын хамгаалалтын захиргааны 2020 оны мониторинг тандан судалгааны зорилго нь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалуудын хадгалалт хамгаалалтын өнөөгийн байдалд хяналт, шалгалт үнэлгээ хийх, гэрэл зургийн мэдээллийн санг сайжруулах, зарим хөшөө дурсгал, хаднаах зургийн хэв хуулбар, дардас авахад оршино.

Хөшөө дурсгал, дурсгалт газрын олон улсын тэмдэглэлт өдрийн мэндийг дэвшүүлье

Хөшөө дурсгал, дурсгалт газрын олон улсын тэмдэглэлт өдрийг дэлхий нийтээрээ 4 дүгээр сарын 18-нд тэмдэглэх шийдвэр 1983 онд гарсан байна. Энэхүү тэмдэглэлт өдрийг 2020 онд “Соёлоо хуваалцъя, Өвөө хуваалцъя, Хамтаараа хариуцъя” уриан дор тэмдэглэхээр шийдвэрлэжээ.

Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах тухай конвенци батлагдсан тэмдэглэлт өдөр-2019 он

Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах тухай конвенци батлагдсан өдрийн хүрээнд 2019 оны 11 сарын 15-ны өдөр Хашаат суманд ДӨ-ОХСДГ-т холбогдох 5 сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга, газрын даамал, байгаль орчны байцаагч, ЕБС-ийн захирал, сургагч багш нар, Соёлын төв эрхлэгч, Орон нутаг судлах танхимын ажилтнууд, иргэд олон нийтийг оролцуулж дараахь арга хэмжээг зохион байгуулав.