Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газарт Соёлын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Ч. Цэвэгдорж бусад албаны хүмүүсийн хамт ажиллалаа

Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газарт Соёлын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Ч. Цэвэгдорж бусад албаны хүмүүсийн хамт зочиллоо.

IMG_4373-20240603085321.JPG

ДӨ-ОХСДГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Эрдэнэ Зуу, Хархорум музейн үйл ажиллагаатай танилцав.

Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын томоохон дурсгалын нэг Эртний нийслэл Хархорум хотын туурийн хадгалалт хамгаалалтын өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний талаар хамгаалалтын захиргааны дарга Л.Отгонбаяр танилцуулж санал бодлоо солилцов.  

IMG_4390-20240603085318.JPG