АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЭВЕНТҮҮДИЙН ЦАГАЛБАР

Хугацаа:
Хаврын эхэн болон зуны сард
Эвент болох газар:
Хугацаа:
Хаврын эхэн сарын шинийн 8
Эвент болох газар:
Эрдэнэ Зуу хийд, Хархорин сумын төв
Хугацаа:
Жил бүрийн зуны эхэн сарын шинийн 3
Эвент болох газар:
Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын төвөөс 22 км Шанх багийн төвд
Хугацаа:
Жил бүрийн 7 сард
Эвент болох газар:
Сумын төвдүүдэд
Хугацаа:
Жил бүрийн 7 сард
Эвент болох газар:
Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумаас 36 км-т “Өндөр-Хясаа”
Хугацаа:
Жил бүрийн 7 сард
Эвент болох газар:
Өвөрхангай аймаг, Хужирт сум,“Таван булгийн дэнж” /Хужирт сумаас 20 км
Хугацаа:
Жил бүрийн 7 сард
Эвент болох газар:
Хархорин сум
Хугацаа:
Эвент болох газар:
Хугацаа:
Жил бүрийн 8 сард
Эвент болох газар:
Архангай аймаг Хашаат сум, Цайдам бааз
Хугацаа:
Жил бүрийн 7 сард
Эвент болох газар:
Хархорин сум Эрдэнэ зуу хийд