Цаг үеийн мэдээ

“Соёлын өвийг хамгаалахад бидний оролцоо” сэдэвт мэргэжил-арга зүйн сургалт зохион байгууллаа

Сургалтыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 20-21-ний хооронд Хархорин суманд зохион байгуулав. Сургалтанд Архангай аймгийн Хотонт, Хашаат, Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Бат-Өлзий сумын соёлын төвийн эрхлэгч, соёлын өв хариуцсан мэргэжилтэн, Хөшөө цайдам, Хархорум ...

Өдөрлөг зохион байгууллаа

“Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах тухай конвенци” батлагдсан тэмдэглэлт өдрийг тохиолдуулан түүний үнэ цэн, ач холбогдол болон Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийг ДӨ-ОХСДГ-т холбогдох сумдын албан хаагчид, иргэд олон нийтэд таниулах зорилгоор өдөрлөгийн арга хэмжээг 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-17-ны өдрүүдэд Архангай аймгийн Хотонт суманд зохион байгуулав.