“Байгаль соёлын өвөө хамгаалахад хүүхдийн оролцоо” сэдэвт ACK тэмцээн-2019 он

141157577.jpgДӨ-ОХСДГ-т холбогдох Архангай аймгийн Хашаат, Хотонт, Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий, Уянга, Хужирт, Хархорин сумын 9 ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-р ангийн сурагчдын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг “Байгаль соёлын өвөө хамгаалахад хүүхдийн оролцоо” сэдэвт АСК тэмцээн Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий суманд зохион байгуулагдаж ерөнхий боловсролын 5 сургуулийн 124 сурагч оролцож Хужирт сумын ЕБС-ийн Ш.Баярмаа багштай 8а ангийн “Өвийн эзэд” баг I байр, Хархорин сумын ЕБС-ийн МГСС-ийн Б.Оюунгэрэл багштай 8а ангийн “АКСИОМ” баг II байр, Хархорин сумын ЕБС-ийн II сургуулийн Гантуяа багштай 8в ангийн “Гэрэлт ирээдүй” баг III байр тус тус эзлэв.7575447.jpg757577.jpg11111111.jpg