АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

IMG_7948.JPG

       ДӨ-ОХСДГ нь монгол орны аялал жуулчлалын гол бүс нутгийн нэг юм. Орхоны хөндийд эртний Уйгар улсын нийслэл Харбалгас, Их монгол улсын нийслэл Хархорум хотын тууриуд, Эрдэнэ Зуу, Төвхөн, Шанхын хийдүүд зэрэг томоохон дурсгалууд байдаг. Энэ нутагт төв халхчуудын өөрийн өвөрмөц онцлог бүхий олон мянган жилийн уламжлалтай мал аж ахуй, эдийн болон оюуны соёлын арвин их өв эх төрхөөрөө хадгалагдсаар байна. ДӨ-ОХСДГ дахь түүх археологийн малтлагаар илэрсэн ховор нандин олдворууд, үзмэрүүдийг дэлгэн үзүүлсэн Хархорум, Хөшөө цайдам музейнүүдэд дэлгэн үзүүлж олон нийтэд сурталчилдаг. Хээр орших түүх соёлын дурсгалуудыг аялал жуулчлалын эргэлтэд оруулж ашиглах нь түүнийг танин мэдэх, түгээн дэлгэрүүлэх, хадгалж хамгаалахад онцгой ач холбогдолтой. ДӨ-ОХСДГ-т дараах чиглэлээр төлөвлөгөөт аяллууд зохион байгууллагддаг.

• Түүх, соёлын танин мэдэхүйн аялал

• Шашин мөргөлийн аялал

• Нүүдэлчдийн ахуй соёлтой танилцах аялал

• Эрүүл мэндийн аялал

• Загасчлах аялал

• Шувуу ажиглах

• Ууланд авирах

• Морин аялал

      ОХСДГ-аар жилдээ гадаадын 30 мянга, дотоодын 40 мянга орчим аялагч жуулчид зочилж байна. ДӨ-ОХСДГ-ыг зорьж ирсэн жуулчдын 2020 оны тоон үзүүлэлтийг оруулалгүйгээр сүүлийн таван жилд дунджаар 14.5 хувиар үүнээс гадаадынх 17.45 хувиар, дотоодынх 12.04 хувиар тус тус нэмэгдсэн. 2020 онд дэлхийн хэмжээнд цар тахал дэгдсэн тул гадаадын жуулчид бараг ирээгүй. Харин дотоодын аялагч жуулчдын тоо өмнөх оныхоос 1.66 хувиар өссөн байна.

c1.PNG

c2.PNG