ДӨ-ОХСДГ дахь соёлын аялал жуулчлалын маршрут

route1.png


Хархорин орчмын соёлын аяллын маршрут

MASHRUT H.png


Орхон голын хойгуурх соёлын аяллын маршрут

MASHRUT HARHORIN-BAT - HOI.png


Орхон голын урдуурх соёлын аяллын маршрут

MASHRUT HARHORIN-BAT.png


Хархорин- Хотонт-Хашаат соёлын аяллын маршрут

MASHRUT ARKHANGAI.png


Мөргөлийн аяллын маршрут

MURGULIIN MARSHRUT.png