Хөшөө дурсгал, дурсгалт газрын олон улсын тэмдэглэлт өдрийн мэндийг дэвшүүлье