Дэлхийн байгалийн болон соёлын өвийг хамгаалах тухай конвенцийн тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Хархорин сумын ЗДТГ, ИТХ-ээс зохион байгуулсан “Малчдын зөвлөгөөн” зохион байгуулсантай хамтран Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газар дахь соёлын биет бус өвийн уламжлалт гар урлалын төрөл Суран эдлэл урлаач, өвлөн уламжлагч нарыг сурталчлан алдаршуулах арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Арга хэмжээний үер:

  • "Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрыг алдаршуулах нь" танилцуулга, мэдээллийг олон нийтэд хүргэв.
  • Суран эдлэл урлаачдын бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж олон нийтэд сурталчлав.  
  • Суран эдлэл урлаачдын бүтээлийн үзэсгэлэн худалдаа болж урлаачид өөрсдийн бүтээлээс зарж борлуулсан бөгөөд захилга авч ашиг орлогоо нэмэгдүүлсэн. 
  • Дурсгалт газар дахь 8 өвлөн уламжлагчийг алдаршуулан батламж гардуулсан.

SURR.jpg