Нарийны амы булш, хиргисүүрүүд

       Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын төвөөс баруун зүгт 10 гаруй км зайд Нарийны ам хэмээх газарт оршдог. Энэхүү газарт нийт 26 булш хиргисүүр байх бөгөөд хүрэл зэвсгийн үед холбогдоно. 

nariin.jpg