Ар бөөрөгийн хүн чулуун хөшөө

Энхүү дурсгал нь Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын нутагт оршдог. Хүн чулуун хөшөөг хөх саарал өнгийн чулуун хашлагатай 60х60 метр хэмжээтэй дөрвөлжин булшны урд талын хашлагыг налуулан байрлуулсан саарал өнгийн боржин чулуун хүн чулуун хөшөө байна.