Тэмээн чулуун амны буган чулуун хөшөө

Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын нутаг тэмээн чулууны ам хэмээх газарт хойноос урагш цуварсан байдалтай эртний хэсэг дөрвөлжин булш байх ба хүрэл зэвсгийн үед холбогдох дурсгал юм. Эдгээрийн 11-р булшны хашлага чулуунд 5 ширхэг буган чулуун хөшөөг ашигласан байдаг. 1-р буган чулун хөшөө 2,1 метр өндөр, 1 метр өргөн хэмжээтэй. 2-р буган чулуун хөшөө 2 метр өндөр, 60 см өргөн хэмжээтэй. 3-р буган чулуун хөшөө 2 метр өндөр, 60 см өргөн хэмжээтэй 4-р буган чулуун хөшөө 2,3 метр өндөр, 1 метр өргөн хэмжээтэй. 5-р буган чулуун хөшөө 2 метр өндөр, 60 см өргөн хэмжээтэй.