Өндөр сантын тахилгат хайрхан

ondorsant.jpg     

 Архангай аймгийн Хотонт, Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт сумдын нутагт орших бөгөөд далайн төвшнөөс дээш 2312м өргөгдсөн. Өндөр сант уул нь Сайн Ноён Хан аймгийн Элдэн Бэйлийн хошууны тахилгат уулсын нэг юм. Энэхүү хайрханыг цагаан уул гэдэг бөгөөд зөвхөн цагаан идээгээр тахидаг онцлогтой.

ondorsant2.jpg