Орхон голын хөндийн хиргисүүрүүд

Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын нутагт  өөр хоорондоо харилцан адилгүй  олон тооны хиргисүүрүүд оршдог.

orkhon hirgisuur1.jpg

orkhon hirgisuur2.jpg