Мойлтын амын хуучин чулуун зэвсгийн үеийн бууц суурин, дархны газар

Мойлтын амны чулуун зэвсгийн үеийн бууц суурин, дархны газар Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нутаг Орхон голын гүүрний баруун дэнжид оршдог. Дурсгал нь палеолитын дээд үеэс мезолит, неолитын эхэн үед хамаарах бөгөөд археологийн 4 соёлт давхарга илэрсэн байна. Энэхүү дурсгал нь 2020 оны Засгийн газрын 13 дугаар тогтоолоор улсын хамгаалалтад орсон.