Улаан цутгалан, мөсний авиралт

Хугацаа:
Эвент болох газар:

Хугацаа:
1 сард

Эвент болох газар: 
Орхоны хүрхрээ Бат-Өлзий сумын төвөөс 27 км